Backing The Future är ett nätverk och en kunskapshubb för hållbarhetsfrågor

Behöver du kunskap eller inspiration för att komma framåt i hållbarhetsarbetet? Fyll i så hör vi av oss!

  Vår syn på hållbarhet

  Holistiskt perspektiv

  Vi har ett holistiskt synsätt, allt hänger ihop - därför behöver vi satsa på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att skapa världen vi eftersträvar.

  De globala målen

  Vi jobbar för att vi ska nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Allra helst redan innan 2030.

  Parisavtalet

  I Parisavtalet enades världens länder om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Lösningar för att klara detta finns men de behöver accelereras.

  Core team

  Anna Hermes

  Partneransvarig

  Vianei Hermes

  Medlems- och hållbarhetsansvarig

  Tillsammans med våra medlemmar accelererar vi omställningen till en hållbar värld!

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart