Backing The Future
Allt stöd du behöver i hållbarhetsarbetet
- På samma plats

Genom samverkan med våra medlemmar kan vi erbjuda kunskap i form av workshops, webinars, utbildningar och rundabordssamtal.

Backing The Future är den partner du kan vända dig till oavsett hur långt er organisation kommit i er hållbarhetsaffär och vilket problem ni vill ha hjälp att lösa!

Vi gör detta utan att vara dömande, vi tror på glädje och kreativ samverkan och att vi fortfarande har stora chanser att bygga upp resilienta samhällen, mer välmående individer, arter och en planet som frodas. Allt hänger ihop! Det är dock viktigt att vi inte tappar förankringen i affären, strukturen och ansvaret. Att jobba i en hållbar riktning kommer vara lönsamt och den enda vägen framåt. Vi hjälper dig hela vägen, från att att koppla projekt som leder åt rätt håll till affärsnytta och att omsätta prioriterade mål till handling. Action är allt! 

Hur kan vi hjälpa er komma framåt?

Räcker inte den egna kompetensen och resurserna?

Ta hjälp av våra konsulter som gör hela eller delar av jobbet. Vi erbjuder även hållbarhetskommunikatörer som berättar om era satsningar, både internt och externt, utan att riskera greenwashing.

Partnerskap med startups eller scaleups?

Etablerade företag vill förbättra sin innovationskraft och skapa nya affärer samt spara flera års innovationsarbete. Det kan vara ett alternativ till en produkt eller tjänst via nya marknader eller närliggande segment. Kort utvecklingstid och konkreta resultat är viktiga för dessa samarbeten.

Saknar ni kunskap eller behöver inspiration?

Vi utbildar om hållbarhet i stort och även om klimatförändringar. Kunskap skapar förståelse och motivation hos medarbetare för att göra större förändringar. Vi har även möjlighet att hjälpa till med klimatinvesteringar som gör långsiktig skillnad. Våra föreläsare är de främsta inom respektive hållbarhetsben.

Behöver ni skapa engagemang och kommunicera genom upplevelser och events?

För att bygga engagemanget internt och nå ut med budskap, kunskap och inspiration kan vi hjälpa till med klimatsmarta events. För att utbilda och driva stora förändringar kring hållbarhet är detta ett avgörande verktyg. Detta gäller även externt för att utbilda och påverka kunder, leverantörer och andra branschkollegor. Möten och events lägger även grunden till samarbeten för gemensamma hållbarhetsmål.

Vill ni söka finansiering via statliga program?

Det ska vara enkelt att söka finansiering och att utveckla långsiktigt hållbara bolag. Vi hjälper entreprenörer och företag av olika storlek att hitta och söka kapital för innovations- och utvecklingsprojekt, både via svenska och europeiska ramprogram.

Här har du två suveräna guider, helt ofarliga och villiga att svara på alla din frågor! Så är de otroligt duktiga på både affärer, samarbeten och hållbarhet också! Hur kan vårt nätverk hjälpa dig komma framåt?

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart