Backing The Future
Allt kunskap du behöver i hållbarhetsarbetet
- På samma plats

Genom samverkan med våra medlemmar kan vi erbjuda kunskap i form av workshops, webinars, utbildningar och rundabordssamtal.

Vi utbildar om hållbarhet i stort, även om klimatförändringar. Kunskap skapar förståelse och motivation hos ledning och medarbetare och är grunden för större förändringar.

Vi gör detta utan att vara dömande, vi tror på glädje och kreativ samverkan och att vi fortfarande har stora chanser att bygga upp resilienta samhällen, mer välmående individer, arter och en planet som frodas. Allt hänger ihop! Det är dock viktigt att vi inte tappar förankringen i affären, strukturen och ansvaret. Att jobba i en hållbar riktning kommer vara lönsamt och den enda vägen framåt. 

Här har du två suveräna guider, helt ofarliga och villiga att svara på alla din frågor! Så är de otroligt duktiga på både affärer, samarbeten och hållbarhet också! Hur kan vårt nätverk hjälpa dig komma framåt?

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart