Vianei Hermes
Medlems- och hållbarhetsansvarig

Familj: Fru och två döttrar, 11 år och 6 år

Bor:
Bro

Intressen:
Odling, naturen, sport, matlagning och hållbarhet

Övriga företag:
Climate First

E-post:
vianei.hermes@climatefirst.se

Jag är med och startar Backing The Future för att vi tillsammans har större möjligheter att stötta företag att anpassa sig till en koldioxidneutral verksamhet. Jag brinner djupt för att koppla ihop företag och organisationer för att få det att hända.

Vianei är från Brasilien och har upplevt avskogning och stora klimatförändringar på nära håll. Han tror stenhårt på, och jobbar för, att utbilda för att på så sätt få fler att vilja miniminera effekterna av den globala uppvärmningen. För att kunna utbilda fler och aktivt jobba mot för minskade utsläpp och en grönare framtid grundade Vianei av Climate First – en ideell förening som aktivt arbetar för att minimera effekterna av klimatförändringar.

Vianei har en examen i företagsekonomi från Federal University of Santa Maria i Brasilien. Han har tidigare jobbat med upphandling, resor och evenemang. Senast utvecklade han en stark passion för hållbarhet och strävar efter att hitta lösningar som hjälper oss att minimera klimatpåverkan.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart