Genom kunskap och samarbeten accelererar vi omställningen

Backing The Futures Mission

Backing the Future arbetar för att tillsammans med våra medlemmar lyckas genomföra en tillräckligt snabb omställning för att efterlämna ett hållbart samhälle till kommande generationer.

VI BACKAR FRAMTIDEN

Backing The Futures initiativtagare arbetar redan hårt för att fler ska uppnå FN:s för hållbar utveckling och Parisavtalet. Genom Backing The Future skapar vi en kunskapshubb för samarbeten, utbildning och inspiration och vi bjuder in alla som har samma drivkrafter. 

I Backing The Futures nätverk samlar vi kreativitet, innovationer och vetenskap men också kunskapen och resurserna för att implementera hållbarhetsarbetet. Det är vår gemensamma fight och vår skyldighet att lyckas! Det är också det absolut effektivaste sättet att skapa en framtidssäkrad och långsiktigt lönsam verksamhet.

Vi bygger Sveriges största företagsnätverk av aktörer inom hållbarhet! Ju fler vi är desto större impact kan vi göra!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart