Accelererar omställningen till en hållbar värld

Backing The Futures Mission

Backing the Future arbetar för att tillsammans med våra partners och medlemmar lyckas genomföra en tillräckligt snabb omställning för att efterlämna ett hållbart samhälle till kommande generationer.

VI BACKAR FRAMTIDEN

Backing The Futures sex initiativtagare arbetar redan hårt för att fler ska uppnå FN:s för hållbar utveckling och Parisavtalet. Genom Backing The Future skapar vi en plattform för samarbeten, utbildning och inspiration, både mellan initiativtagarna men vi bjuder även in fler som har samma drivkrafter.

I Backing The Futures nätverk samlar vi kreativitet, innovationer och vetenskap men också kunskapen och resurserna för att implementera hållbarhetsarbetet. Det är vår gemensamma fight och vår skyldighet att lyckas! Det är också det absolut effektivaste sättet att skapa en framtidssäkrad och långsiktigt lönsam verksamhet.

Värdet av att vara med i backing the future

Ett starkt partnerskap med synergier mellan medlemmar och partners

Tillväxt och hållbar omställning

Hållbarhetskommunikation och marknadföring

Kompetensbredd som behövs för ett helt hållbarhetsåtagande

Forum för innovation och acceleration

Tillgång till kunskap och vetenskap

Vi bygger Sveriges största nätverk av aktörer inom hållbarhet! Ju fler vi är desto större impact kan vi göra!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart