Vi bygger Sveriges största företagsnätverk av aktörer som löser hållbarhetsutmaningar.
Ansök om medlemskap nedan!

Vilka kan bli medlemmar?

Organisationer och företag som vill förändra och antingen är ambitiösa i sitt eget hållbarhetsarbete eller har lösningar för hur vi kommer framåt kan bli medlemmar. Alla delar ambitionen att accelerera omställningen så att vi kan efterlämna en hållbar värld till kommande generationer men även leva gott under vår egen livstid.

Varför bli medlem?

Vi är starkare tillsammans och kan både påverka och utbilda i större utsträckning men också hjälpa varandra bättre om vi blir fler. Drivkraften är densamma för alla – att snabbare komma framåt i hållbarhetsarbetet. 

Medlemskapet ska generera kunskap, nätverk, inspiration och affärsmöjligheter. Vi tror att vägen framåt går via samarbeten och samarbeten ser vi konstant mellan våra medlemsföretag. I takt med att vår medlemskår växer blir vår gemensamma kunskap större. Med medlemmarnas hjälp blir vi en kunskapshubb för hållbarhetsfrågor. Den kunskapen jobbar vi för att dela med fler. 

VAD FÅR MEDLEMMARNA?

Tillgång till de andra medlemmarna

Forum för nätverkande

Medlemmarna är basen i Backing The Futures kunskapshubb

Nyhetsbrev en gång / månad

Synlighet i Backing The Futures kanaler

Möjlighet att gästblogga

Inbjudningar till möten, webinars och träffar med hållbarhetsfokus

Förtur till klimatgala (datum ej satt)

Här ansöker du om medlemskap! Vi bekräftar per mejl om din organisation blir antagen.
Innan du fyller i formuläret – läs vårt åtagandebrev här!

* indicates requiredGodkänn

Denna måste vara godkänd för att vi ska ta vidare er ansökan

FAQ

Backing The Future startades av Anna Hermes (som även driver Hermes Group), Marcus Jönsson (entreprenör och vd på Inhouse), Vianei Hermes (som ligger bakom även Climate First) och Helena Torhage som är vd. Ingen jobbar heltid i Backing The Future. 

Medlemmarna är nyckeln till hela verksamheten och vår kärna! Vi vill att så många som möjligt ska vara med och att tröskeln ska vara låg. Det handlar inte om att vi inte kvalitetssäkrar medlemmarna men för passande företag ska det vara enkelt. Ju fler vi är desto bättre nätverk bygger vi och mer kan vi lära oss av varandra. Vi blir också en starkare röst och kan generera mer affärer sinsemellan. 

Det finns många nätverk inom hållbarhetssfären. Oftast är de branschspecifika eller för företag i en viss storlek eller i en viss stad. Vi är branschoberoende och öppet för alla. Samverkan sker bäst över alla typer av gränser. Vårt mål är att medlemsföretagen ska känna och ha koll på varandra och på så sätt också kunna hitta vägar framåt tillsammans och nyttja/rekommendera varandras tjänster. Vi synliggör medlemsföretagen för varandra men även utanför nätverket. Världen blir bättre om “våra” företag går bra! 

Alla delar ambitionen att accelerera omställningen så att vi kan efterlämna en hållbar värld till kommande generationer men även leva gott under vår egen livstid.

Vi bjuder på medlemskapet. 

Backing The Future är en kunskapshubb! Vi säljer kunskap kopplad till hållbarhet. Bland våra medlemmar finns experter inom olika delar av hållbarhet. Deras kunskap paketerar vi på olika sätt och i olika forum. Det kan vi ta betalt för. 

Syftet med all form av kunskapsdelning är att fler, snabbare ska komma framåt i sitt  hållbarhetsarbete.

Förmodligen har du koll på bra företag som bidrar till omställningen till en hållbar värld.  Vi tar gärna emot tips och kontaktpersoner på dessa så att de också kan bli medlemmar. 

Se även till att att följa oss på LinkedIn och Instagram 🙂 

Tack! 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart