Genom våra medlemmar erbjuder vi hela hållbarhetslösningar. Medlemsföretagen delar alla ambitionen att accelerera omställningen till en hållbar värld. Vi samlar alla aktörer hos oss och vet vilken typ av stöttning du behöver när!

Lösningar

Investeringar | Finansiering | Hållbarhetskonsulter | Hållbara events | Utbildning | Talare inom klimat och hållbarhet | Klimatinvesteringar | Innovationsworkshops | Strategier för klimatansvar | Koldioxid- och utsläppsberäkningar

Innovationer

Genom att kartlägga och arbeta tillsammans med innovationsbolag och startups/scaleups, som potentiellt kan göra stor skillnad, kan vi både öka omställningstakten och matcha dessa mot marknadsledande företag.

Hållbarhetsbolag

Bland våra medlemmar finns företag och organisationer som delar vår ambition, att öka takten i omställningen. Delar av dem sitter på lösningarna och verktygen, andra på innovationer. I den tredje gruppen rymms de som satsar stort på sitt interna hållbarhetsarbete

Är ni redo att förändra er affär? Fyll i formuläret så hjälper vi er hitta vägen framåt!

  Vår syn på hållbarhet

  Holistiskt perspektiv

  Vi har ett holistiskt synsätt, allt hänger ihop - därför behöver vi satsa på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att skapa världen vi eftersträvar.

  De globala målen

  Vi jobbar för att vi ska nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Allra helst redan innan 2030.

  Parisavtalet

  I Parisavtalet enades världens länder om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Lösningar för att klara detta finns men de behöver accelereras.

  Core team

  Anna Hermes

  Partneransvarig

  Vianei Hermes

  Medlems- och hållbarhetsansvarig

  Tillsammans med våra medlemmar accelererar vi omställningen till en hållbar värld!

  Initiativtagare

  Hermes Group

  “Tillsammans mot hållbara upplevelser”. Hermes Group skapar förändring & engagemang genom möten, events och upplevelser utan bekostnad av vår planet.

  4Future

  4Future är en change agency som arbetar för att ställa om företag och organisationer  inom hållbarhetens alla delar. Experter och förändringsledare med hållbarhets-fokus driver förändringen.

  Climate First

  En ideell förening som arbetar för att öka medvetenheten om klimat-förändringarna.  Driver projekt som minimerar människors påverkan på planeten. 

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart