Våra största utmaningar kräver effektivt samarbete

Under de kommande åren är komplex problemlösning, kreativitet och samarbetsförmåga de förmågor som arbetsgivare kommer att vilja se när de rekryterar (enligt  World Economic Forum).

Det känns ju inte alls förvånande med tanke på att världen förändras allt snabbare och kraven på förnyelse ökar lika snabbt. Den tekniska utvecklingen går i rasande fart vilket företag behöver bemästra och dra nytta av.  Detta samtidigt som företag nu måste öka takten i sitt omställningsarbete för en hållbar framtid.

Hållbarhets- och innovationsarbete kräver effektivt teamwork

Alla typer av företag och organisationer, stora som små och oavsett bransch, kommer behöva medarbetare som tänker nytt och driver igenom nya typer av lösningar. Lösningar som inte bara bidrar till att lösa kundernas behov utan också till de enorma planetära och sociala utmaningar världen står inför.
Och ju mer komplexa uppgifterna är desto större är vikten och behovet av samarbete. Hållbarhets- och innovationsarbete kräver teamwork, våra största utmaningar måste vi lösa tillsammans.

Så ok, företag och organisationer behöver massor av innovativa problemlösare som kan samarbeta. Med kollegor, kunder, leverantörer, forskare, branschkollegor och nya samarbetspartners. Och de behöver ledare som gör det möjligt.

Förändringstakten bromsas av internpolitik och dålig gruppdynamik

Jag är helt övertygad om att det på varje företag och organisation finns många, i helt olika roller, som vill driva förändring och göra saker på ett bättre och mer hållbart sätt. Men samtidigt är vi också många som tycker att förändringstakten ofta bromsas av internpolitik och dålig gruppdynamik.

Det finns en frustration över att se hur möten många gånger utvecklas till oändliga diskussioner som avslutas med att boka ännu ett diskussionsmöte. Och ett till. Och ett till. Eller hur bra idéer försvinner i en röra av möten, dokumentation, mandat och processer.

Möten där:

  • Den mest högljudda, extroverta eller mest seniora teammedlemmen dominerar konversationen och de mer introverta eller juniora deltagarna är tysta.
  • Grupptänkande tar över och deltagarna känner sig inte bekväma att dela med sig av sina idéer
  • Gruppen kommer inte fram till några konkreta resultat utan mötet avslutas med att boka ytterligare ett möte.
Möten designade för att få människor att samarbeta effektivt

Vad som behövs är möten designade för att få människor att samarbeta effektivt. Som kan få personer med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser att skapa tillsammans. Det är dags att börja fokusera, inte bara på vad vi åstadkommer men hur vi gör det. Hur vi på ett smidigt och energigivande sätt löser problem, identifierar nya möjligheter och tar beslut för att komma framåt. Att inte bara kalla till möte eller workshop utan att se till att workshopen faciliteras av någon som endast har gruppens bästa för ögonen och har ett system för att komma framåt.

Workshops, rätt faciliterade, kan ses som ett recept som byter ut diskussionsmöten mot en process där ett team guidas steg för steg mot ett överenskommet mål. Facilitatorn dvs guiden, ser till att teamet kan fokusera på lösningarna. För när människor inte behöver tänka på HUR de ska göra något, vilken process som ska användas, hur dynamiken i teamet borde fungera, hur man ska undvika att trampa någon på tårna, då kan deltagarna fokusera på det som de är där för att göra. Målet för en workshop-facilitator är att ge utrymme till deltagarnas individuella superkrafter. Samtidigt som gruppens gemensamma kraft maximeras.

Genom att:

  • Jobba enskilt. Tillsammans. Genom att säkerställa att det finns utrymme att tänka enskilt, i tystnad så får fler perspektiv möjlighet att ta plats. Till skillnad från öppna diskussioner där den med mest energi eller beslutarauktoritet ofta påverkar resten av gruppen.
  • Kreativitet är bra men inte nödvändigt. Workshops ersätter behovet av att vara kreativa genom att skapa en miljö och ett steg för steg-system som erbjuder möjligheten att experimentera och improvisera med idéer.
  • Avgränsa diskussioner. En facilitator behövs för att behålla kontrollen och säkerställa att det inte går över till att bli ett vanligt diskussionsmöte där gruppen inte kommer framåt.

Hållbarhet kräver förändring och effektiva väl faciliterade workshops är en superkraft för att få fram och boosta människors problemlösningsförmåga, kreativitet och samarbetsförmåga. Färdigheter som vi kommer behöva för att öka takten i hållbarhetsarbetet.

Så vill du ta vara på kraften hos alla i teamet för att accelerera omställningen mot en hållbar framtid – se till att ha en skicklig facilitator med på resan.

Av: Linda Fragner, Innovationsledare och workshopper. Grundare av workshopmetoden Sustainability Sprint. Författare till boken “Odla idéer” Från idé till action med Sustainability Sprint-metoden – en handbok i hur du får hållbara idéer att växa snabbt (release feb, 22)

Här kan du följa/lägga till Linda på LinkedIn

Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart