Nowadays rapport – Digitaliseringens roll i svenska bolags hållbara omställning

Nowadays rapport – Digitaliseringens roll i svenska bolags hållbara omställning

Svenska företag och organisationer saknar i hög grad en koppling mellan sina digitala och hållbara omställningar, trots att digitalisering i allmänhet ses som en av de viktigaste möjliggörarna för ett mer hållbart samhälle. Det visar Nowadays Digitals undersökning av 86 svenska företag och organisationer.

“Vår upplevelse är att intresset för att diskutera hållbarhetsfrågor i relation till digitalisering är förhållandevis lågt från beställare. Det är sällan vi ser att hållbarhet lyfts som en viktig parameter i inledande dialoger och upphandlingar, och inte heller under arbetets gång i faktiska uppdrag.

Mot bakgrund av detta väcktes en nyfikenhet hos oss på Nowadays för att ta reda på hur en digital beställare egentligen tänker och agerar i frågor om hållbarhet och digitalisering. Varför är en av vår tids största frågor inte mer framträdande i digitaliseringsdialogen? Vilka drivkrafter finns hos personer i — beställarroller och vilka förutsättningar ges IT- och hållbarhetsavdelningarna att samverka med varandra?” säger Olof Lönnroth & Emma Anderberg.

Resultaten i undersökningen visar att ambitionen finns — men målstyrningen är svag och det saknas tydliga incitament för en hållbar digitalisering.

LADDA NED HELA RAPPORTEN HÄR

Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart