Krama byggnaden

Krama byggnaden! Är en ideell kampanj som ämnar att rädda användbara byggnader från att rivas och värdefullt byggnadsmaterial från slängas. Vi på Backing The Future är medarrangörer till kampanjen vars initiativtagare är Robin Rushdi Al-Sálehi, bland annat grundare av Vakansa. 

Den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas – och då måste vi se till att de byggnader som finns används och förvaltas resurseffektivt. Finns ingen annan utväg bör byggnaden, likt lego, tas isär och demonteras på ett återanvändningsbart sätt så att alla byggnadsdelar kan används till att bli en ny byggnad. På så sätt kan vi sluta cirkeln för framtidens cirkulära ekonomi.

Vi uppmanar med denna kampanj miljö- och klimatminister Annika Strandhäll att initiera ett nationellt moratorium för rivning av byggnader som faktiskt går att använda och för alla rivningar som inte möjliggör cirkularitet. Vi måste ta vara på det som finns! Kampanjen överlömnas till Annika i Almedalen. 

Kampanjen arrangeras tillsammans med

  • Codesign – Arkitektbyrå som ämnar att sluta cirkeln mellan rivning och nybyggnation genom att bygga hus av hus
  • Vakansa – En lokaldelningsplattform och operatör som underlättar för samnyttjande av lokaler
  • ACAN Sverige – Architects Climate Action Network Sverige är en samlingsplats och ett forum för klimatengagemang med målet att minska byggbranschens utsläpp och prioritera biologisk mångfald.
  • Renoveringsraseriet – En ideell förening, baserad i Stockholm som berättar om byggnadsvård, tidstypiska byggnadsdetaljer och ifrågasätter varför så många slänger dem på sopberget.
  • Cradlenet – Sveriges cirkulära hotspot. Ett branschöverskridande nätverk för företag som vill bli cirkulära.
  • Jag räddade ett ödehus! Ett nationellt facebookprojekt som har blivit en folkrörelse med mer än 30.000 medlemmar och ett drygt 60-tal verksamma kommuner som räddar och återbrukar tomma hus
Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart