Inspireras av Lenovo och nå snabbare omställning genom att integrera hållbarhetsarbetet i hela värdekedjan!

Hur integrerar vi det hållbara arbetet i hela värdekedjan mellan leverantör, återförsäljare och slutanvändare för att uppnå snabbare omställning? Det var temat på förra veckans digitala hållbarhetsevent som Hermes Group (ett av initiativtagarna till Backing The Future) arrangerade åt Lenovo på Fotografiska. Det är samarbetet som kommer att vara avgörande för att snabba på klimatomställningen. Både Lenovo som leverantör och Atea som återförsäljare har ett pågående aktivt samarbete kring sitt hållbarhetsarbete. På eventet ville de sluta cirkeln genom att även uppmärksamma slutanvändarens roll och viktiga åtaganden i arbetet.

Lenovo har under en lång tid drivit hållbarhetsarbetet som en del av hela verksamheten. Under förra decenniet till 2020 var målet att minska koldioxidutsläppen med 40%. Resultatet blev en reducering med 92%. För nästan ett år sedan gick Lenovo ut aktivt i sitt nätverket med sitt hållbarhetsarbete när de lanserade eventet Lenovo Imagine som var ett hållbarhetsevent för inbjudna branschkollegor i syfte att inspirera och driva kunskap kring klimatförändringarna och vilka åtgärder som kan tas i framför allt i techbranschen. Nu ökar de takten och kommer under både våren och hösten fortsätta med events för att kommunicera och uppmärksamma förändringen som behövs framåt. 

På eventet välkomnades Thomas Hedin, Lenovos hållbarhetsansvarig och Chiara Selvetti, Ateas hållbarhetschef, som delade med sig av sina pågående arbeten. Johanna Grant som är klimatstrateg på Zero Mission bjöds in som extern talare för att prata om de olika verktygen vi kan använda för att komma igång med klimatomställningen och där klimatkompensation är ett sätt som bör användas som ett komplement till att minska och binda utsläppen.

I dialogerna från scen utgick de från produktens hela livscykel, den cirkulära ekonomin, som ligger till grund för det viktiga integrerade samarbetet som behövs i värdekedjan. De berörde processerna från Design och Produktion till Användning och Återtag/Återvinning.

I en intervju nedan med Thomas delar vi med oss av de frågeställningar som lyftes fram och som visar på bra exempel på hur både Atea och slutanvändarna aktiveras i arbetet för att minska utsläppen och klimatpåverkan.

Hur arbetar Lenovo med designen av sina produkter?
– Några exempel är att vi jobbar med att utveckla energieffektiva produkter och Energy Star-certifiering av dessa. Vi använder också mycket återvunnen plast i våra produkter. Vissa produkter har så mycket som 85% återvunnen plast.
– På vår marknad har vi också en stor efterfrågan från våra kunder att TCO-certifiera våra produkter och där är vi är pionjärer inom PC-området. TCO Certified är en hållbarhetsmärkning som omfattar hela livscykeln och hela ESG/hållbarhetsområdet.

Hur ser produktionsprocessen ut?
– Här jobbar vi med att se till att vi har en energieffektiv produktion där vi använder miljöledningssystem och energiledningssystem som t ex ISO 50001. Vi bygger ständigt ut våra solcellsanläggningar där det är möjligt på våra fabriker. Ett annat exempel är en Lenovo innovation, Low temperature solder, som innebär att vi kan spara upp till 35% koldioxid i vår tillverkning/lödning av kretskort. Denna innovation har vi dessutom släppt till hela elektronikbranschen.

Hur arbetar ni med den sociala hållbarheten kring produktionen? Det har ju varit skriverier kring arbetsförhållanden i fabriker i Kina senaste året. Hur säkerställer Lenovo att det är acceptabla arbetsförhållanden i tillverkningen?
– Av de fabriker vi använder, äger vi en stor del själva och där är det enkelt att se till att dessa fabriker uppfyller de hårt ställda krav som vi inom Lenovo har. Detta har också gjort det enklare för oss att ställa krav på våra underleverantörer. Lenovo är medlem av RBA, Responsible Business Alliance, liksom Atea, vilket betyder att vi följer RBAs uppförandekod (Code of Conduct) och gör omfattande tredjepartsrevisioner av våra fabriker och våra underleverantörer.

Hur driver ni arbetet från paketering, distribution till användning?
– Ett exempel när det gäller våra innerförpackningar är att vi använder bambu, sockerrör liksom återvunnen plast tillsammans med våra ytterförpackningar som är gjorda av en stor andel återvunnet material. Ett annat exempel är att vi slutade använda tejp för våra ThinkPads, vilket har gjort att vi sparar en massa plast, hela 54 ton eller 19 500 km per år. Totalt sett har Lenovo eliminerat 3 100 ton förpackningsavfall sedan 2008.

– När det gäller paketering och transport av produkterna till användarna så finns också möjligheten att använda “bulk-pack” för större leveranser där vi paketerar våra produkter tillsammans i en stor kartong istället för individuella kartonger vilket sparar mycket plats och koldioxid i transporten samtidigt som det minskar mängden förpackningar. Vad gäller logistiken jobbar vi tillsammans med våra kunder och partners att planera inköpen så att vi kan använda tåg och båt istället för flyg vilket spar en hel del koldioxid. På detta sätt är det av stor vikt att kunden tar sitt ansvar genom att planera inköpen så att vi kan ta hem varorna så klimatsmart som möjligt.

Hur säkerställer ni återvinning eller återanvändning?
– Här är vår och Ateas återtagning av produkter, Asset recovery och 100%-klubben en viktig faktor liksom vad som händer med produkterna när de inte längre går att använda. 100% klubben är ett initiativ av Atea som innebär att de tar ansvar för att sluta livscykeln genom att utmana organisationer (slutanvändarna) till att återanvända och återvinna 100% av sina IT-produkter. I Sverige har vi ett väl fungerande återvinningssystem, El-kretsen, som samlar in och återvinner våra och andra produkter på ett effektivt sätt när de inte längre går att återanvända.

Vad har Lenovo för kommande klimatmål framåt?
– För kommande decennium har vi genom ett samarbete med Science Based Targets initiative kommit fram till att vi behöver minska vår CO2 påverkan med 50% för att uppnå målet med max 1,5 graders höjning av Jordens medeltemperatur.

Förutom ert hållbarhetsarbete satsar ni även på klimatkompensation. Berätta mer om detta!
– Vi har ju lanserat en produkt (faktiskt för drygt ett år sedan) som heter CO2 offset. Fler företag och organisationer intresserar sig mer och mer för klimatkompensation för att hantera klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser. CO2 offset innebär att vi kan hjälpa till att kompensera för de produkter som kunderna köper. Här finns det framtagna beräkningar per modell och även för modeller som vi lanserat 3 år tillbaka i tiden. Beroende på hur mycket datorn har i beräknat utsläpp, tar vi som exempel en bärbar PC som motsvarar ca: 300-400kg koldioxid sett över 5 år så kostar det runt 40kr. Vi ser till att pengarna går till olika projekt såsom att starta upp anläggningar inom solenergi, vindkraft och projekt kring avfallsenergi mm som tas fram på olika håll i världen. 100 000 ton har vi kompenserat för så här långt, och det motsvarar 150 000 sålda datorer. Det kan jämföras med att ta bort ca: 41 000 motorfordon under 1 år från de svenska vägarna eller 6,8 miljoner km flygresor.

Det är inspirerande att se hur viktigt synergierna är mellan organisationer för att lyckas nå omställningen snabbare. Ska man uppnå ett mer integrerat arbetssätt kommer det ställa krav på tydligare kommunikation och guidelines för att underlätta för användaren att ta hållbara beslut. Vi kommer med spänning följa Lenovos arbete och göra en uppföljning i höst på hur arbetet har gått.


Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart