Ingen brist på finansieringsmöjligheter

Det har aldrig tidigare funnits så mycket möjlig finansiering att söka via statliga program, både inom Sverige samt från EU, som nu. 2021 är startskottet för några av de ramprogram som alla startups/scaleups bör känna till, framförallt om de satsar på att möta FN-målen och/eller Sveriges klimatmål.

EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation, Horizon Europe (2021-2027) är det tongivande programmet och har en budget på ca 96 miljarder. Euro Horizon Europe kommer ha stor betydelse för svensk forskning och innovation och spelar en allt viktigare roll för våra möjligheter att ställa om till en hållbar samhällsutveckling.

EU:s ramprogram för forskning och innovation möjliggör att länder och aktörer, i samverkan, kan ta fram vetenskapligt underbyggd kunskap och innovativa lösningar. 

Henrik Sundström, en av våra grundare, har en lång bakgrund inom försäljning och affärsutveckling. 2015 blev han erbjuden vd-posten på Panasonic Norden och där han blev kvar i ca 3 år. Han ansvarade för ca 80 personer och ca 1,5 miljarder i omsättning. Henrik har alltid varit intresserad entreprenörsskap och att själv bygga upp ett bolag. När möjligheten dök upp via Einride tog han chansen 2017. Enligt Fortune är Einride en av de mest intressanta tekniska startup´sen  globalt. Där var han en viktig del i utvecklingen som Chief Commercial Officer.

I Backing The Future jobbar Henrik främst med att stötta startups och scaleups genom partnermatchning med större bolag som kan snabba på utvecklingstakten.

Mer om finansieringsmöjligheter via ramprogrammen
Henrik föreläser på Epicenter den 18e maj, klockan 12!
Mer om eventet här!

Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart