Kan man nå hållbarhet utan jämställdhet?

Här på Backing The Future erbjudes hållbarhetslösningar och grön teknologi. Tillsammans har vi ambitionen att accelerera omställningen till en hållbar värld. Många företag och organisationer arbetar numera med hållbarhetsfrågor. När det kommer till hållbarhet och jämställdhet arbetar dock de flesta fortfarande med det ena eller andra. Men kom ihåg att jämställdhet och hållbarhet inte är två motstridiga frågor – arbetar man med det ena bör man även arbeta med det andra för att skapa långsiktig förändring.

Jag heter Julia Strandberg och driver Inkluderingsbyrån. Vi är medlemmar i Backing The Future av just den anledningen. Hållbarhet och jämställdhet är två sidor av samma mynt. Jämställdhet är ett eget mål i Agenda 2030, men det är också ett perspektiv som ska genomsyra arbetet med alla målen. Det är därmed viktiga delar för ett hållbart samhälle. Det är viktigt för att alla, oavsett kön, ska få sina behov tillgodosedda och och kunna förverkliga sina drömmar.

Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser, samt om den mänskliga rättigheten att leva ett liv fritt från diskriminering och våld. Jämställdhet mellan kvinnor och män är därmed en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Redan i Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid som släpptes 1988 lanserades begreppet hållbar utveckling och dess ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhet. Den sociala hållbarheten handlar bland annat om jämställda relationer mellan män och kvinnor. Att hållbarhet och jämställdhet går hand i hand är därmed ingen nyhet.

Trots att jämställdhet sedan länge varit en del av hållbarhetsarbetet höjer en del förvånat på ögonbrynen när jag säger att jag jobbar med hållbarhet genom Jämställdhet och inkludering. Men då måste vi förstå att det inte går att nå målen för hållbarhet  om vi har en ojämn fördelning av resurser och makt.

Företag och organisationer behöver bli medvetna om att jämställdhet är grundläggande i arbetet med hållbarhet. Jämställdhet och inkludering har enbart positiva effekter: det ökar tillväxt, det ökar innovationskraften och medarbetarna blir bättre på problemlösning, vilket är nödvändigt i arbetet med hållbarhet. Dessutom – prioriterar kvinnor miljöfrågor i högre grad än män, både värderingsmässigt och genom handling vilket gör det viktigt att det finns kvinnor på beslutsfattande roller i alla organisationer.

Hållbarhet + jämställdhet är ett vinnande koncept. Att jobba i en hållbar och jämställd riktning kommer vara lönsamt och den enda vägen framåt. 

Av: Julia Strandberg, Inkluderingsbyrån

Har du frågor om inkludering och jämställdhet?
Kontakta gärna Julia! Hon och hennes kollegor bistår i allt från föreläsningar, utbildningar till kartläggningar och förändringsprocesser.

Det här är första artikeln i en serie om tre. De kommande två artiklarna handlar om jämställdhet och hållbarhet ur ett globalt perspektiv och den sista artikeln handlar om jämställdhet och hållbarhet i transportsektorn

Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart