Fredrik Moberg – forskare och författare

Fredrik Moberg är biolog och disputerade på en avhand­ling om korallrevens ekologi och resurshushållning. Han driver organisationen Albaeco, som arbetar med populär­vetenskaplig kommunikation och strategisk rådgivning inom miljö, klimat och hållbarhet. Som forskare och lärare är han även verksam vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet. Fredrik är aktuell med boken Den uppfinningsrika planeten – Biomimikry och naturens lösningar på vår tids utmaningar.

Exempel på föreläsningar

Biomimikry – Naturens lösningar på vår tids stora utmaningar

Hur gör man affärer inom planetens gränser

Three insights about the planet and seven global problems that we can turn into opportunities

Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart