Erik Huss – klimatexpert

Erik Huss har tre decenniers erfarenhet inom kommunikation, PR, undervisning, forskning i extrema miljöer och hållbarhetsfrågor. Med en bakgrund som geograf, glaciolog och journalist, från ledande positioner inom reklam och marknadsföring till internationell forskning om globala miljöfrågor och pressansvar för Nobelprisen vid Kungl. Vetenskapsakademien, har Erik en bred syn på hållbar kommunikation. 

Som expert i Bonniers lexikon har Erik skrivit 450 artiklar inom sina områden. Erik är UGL-utbildad och har genomfört framgångsrika förändringsprocesser i flera positioner och drivit varumärkesprocesser som blivit nominerade till Swedish Design Awards. 

Som ledare drivs Erik av att medarbetare i ett lag kan nå långt bortom vad var och en kan göra ensam. Framtiden ligger i att hitta lösningar och styrkor i människor. 

Under sina många år i fält, från ökenstudier i Sahara till forskningsarbete i norra Lappland och Antarktis med fokus på glaciologi och klimatfrågor, har Erik kommit till insikt om hur mycket människan påverkar planeten. Denna insikt måste snabbt införas i näringslivet så att vi håller oss inom planetens gränser på ett ansvarsfullt sätt.

Idag driver Erik Husstainability – en byrå för hållbar affärsutveckling.

Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart