Digital sändning om cirkulära affärsmodeller och Product-as-a-Service (PaaS) med Elin Bergman, 7e mars

50-70% av de globala koldioxidutsläppen skulle kunna minskas genom övergången till en cirkulär ekonomi. Just nu går dock den cirkulära utvecklingen åt fel håll. Det har globalt minskat från 9,1% 2018 till 7,2% 2023 trots att det finns mängder av affärsfördelar i att förändra den nuvarande materialåtgången. Samtidigt blir världen allt mer beroende av jungfruliga material. 90% av materialet går antingen till spillo, går förlorat eller förblir otillgängligt för återanvändning. 

Backing The Future & Climate First bjuder in dig till vårt näringslivsforum där vi denna gång träffar Elin Bergman, ”The circular economy queen of Sweden” och COO för Cradlenet, som kommer berätta om cirkulära affärsmodeller samt möjligheterna och utmaningarna med en PaaS-modell (Product-as-a-Service) – för företagsledare och strateger som vill skapa en affär som tar ansvar för människor och miljö och samtidigt är lönsam. 

Program – den 7e mars 2023

16.00 – 16.05
Kort välkomnande och Introduktion med Helena Torhage, vd Backing The Future

16:05 – 16.35
Föreläsning med Elin Bergman, COO Cradlenet

16.35 – 16.45
Frågor & diskussion

16:45  – 16:50
Avslutning

Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart