Backing The Future stärker sitt erbjudande inom offentlig finansiering och innovationsmatchning

Pressmeddelande 3 februari 2022

Backing The Futures erbjudande breddas genom integration av Durabilis Developments och Nordiska Innovationslabbets (NILAB) tjänster. Durabilis Development har tidigare hjälpt företag att söka finansiering för projekt inom hållbarhet, både via svenska och Europeiska program. I Nordiska Innovationslabbet kartläggs gröna innovationsbolag för att kunna matchas med större aktörer. Båda verksamheterna flyttas nu till Backing The Future för att öka möjligheterna att hjälpa fler företag i sin omställning.

Durabilis Development och NILAB är två av fem initiativtagare till Backing The Future, som grundades våren 2021 med ambitionen att accelerera omställningen till en hållbar värld.

– I Backing The Future bygger vi Sveriges största företagsnätverk för hållbarhetsaktörer. Genom initiativtagarna och medlemsorganisationerna kan vi hjälpa kunderna med sitt hållbarhetsarbete genom allt ifrån inspiration och forskning till implementering av strategier kopplade till hållbarhet. När vi nu får in Durabilis Development och NILABs tjänster kommer möjligheterna att snabba på omställningen att öka. Vi har nu nätverken till finansieringsmöjligheterna och kan på så sätt hjälpa till med de medel som oftast saknas i projekten, nämligen pengarna, berättar vd Helena Torhage.

– Att lyfta in våra verksamheter i Backing The Future är helt rätt nästa steg för oss. Vi har under året samarbetat nära och vet att möjligheterna och synergierna blir fler och att vi kommer snabbare framåt om vi samverkar. Nu får kundföretagen hjälp med våra tidigare tjänster samtidigt som vi inom ramen för Backing The Future kan erbjuda även de steg som kommer efter att finansieringsfrågan är löst, säger Marcus Jönsson, grundare och vd Durabilis Development.

Share on

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart