INITIATIVTAGARE

Backing The Future är ett initiativ taget av tre företag som tillsammans arbetar för att accelerera hela ekosystemets transformation till en hållbar värld! Genom att ta vara på bredden av kunskap och tjänster, nätverken och drivkraften i dessa företag och våra medlemmar skapas synergier som möjliggör att vi kommer snabbare framåt.

4Future

4Future är en change agency som arbetar för att ställa om företag och organisationer i Sverige inom hållbarhetens alla delar. De tar ansvar för hela processen från klimatuträkningar, science based targets och strategi till innovation, hållbarhetsprojekt och intern & extern kommunikation. De tillhandahåller även hållbarhetschefer och förändringsledare som hjälper till att driva förändringen och hållbarheten i ut i organisationen.

Hermes group

Hermes Group skapar upplevelser genom möten, events och gruppresor som engagerar utan på bekostnad av vår planet. Mötet mellan människor är avgörande för att skapa synergier, hållbara organisationer och välmående individer. Hermes Group har börjat en viktig hållbarhetsresa och arbetar aktivt för klimatsmarta lösningar och vill förändra eventbranschen och bevisa att det i alla led går att arbeta hållbart.

Climate First

Climate First är en ideell förening som tror på att människor och biosfären kan samexistera på jorden. De arbetar för att öka medvetenheten om klimatförändringarna och tillhandahåller lösningar som minimerar människors påverkan på planeten. Det gör de via utbildning, rådgivning, projekt och marknadsföring av nya idéer, produkter och tjänster.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart