Progress Bar

Home / Elements / Progress Bar

Partnerskap

Tillsammans 

Våra partners har en mycket viktig roll att spela för att ge oss expertis och insikt om just deras sektor. Våra Partners är har samma uppdrag som vårt: XXXXXXXX  Hur vill ni kommuncera vårt uppdrag/Vision etc

Att i tidigt skede få vetskap och relationer med de innovatörer och entrprenörer som just nu skapar framtidens lösningar, är otroligt viktigt för alla större verksamheter som behöver externa lösningar för att ställa om ni ett hållbart sätt att driva sin bussinnes. 

Backing The Futures partners erbjuds exklusiva möjligheter att träffa just framtidens innovationer och företag inom sin sektor.

Innovationsbolagen kan fortfarande vara i idéstadiet eller startups men oven bolag som visar snabb försäljningstillväxt och har mognat bortom gräsrotsstadie.

Läs mer om hur vi jobbar med vår innovationshub här! 

 

 

 

BTF har under året återkommande XXXX och XXXX där vi erbjuder ett omfattande program med  talare och framtidsforskare från partnerföretagen men också internationella pionjärer som beskriver deras syn på sektorns tillväxt och investeringsmöjligheter. Detta tillsammans med noga utvalda innovationsföretag inom respektive sektor.

Vi samverkar om olika initiativ för att stödja innovation och affärsutveckling med hjälp av våra grundarföretag och medlemmar. För många företag är hållbarhet en påtaglig nödvändighet och en del av kärnverksamheten, men andra tycker att det är en skrämmande utmaning. Många tror att hållbarhet innebär minskade vinstmarginaler eller tillväxt när det egentligen bara är brist på kunskap om hållbarhet och dess påverkan på företaget.

Frånsett om ditt företag verkar världsomspännande eller är begränsat till Norden eller Sverige så är hållbarhet en viktig del av din långsiktiga lönsamhet.

Backing the Future är XXXXX

I vår innovationshub hittar du företag verksamma inom:

Gemensamt för alla är att de innoverar för att lösa utamningar kopplade till Parisavtalet och FN:s 17 mål för ett hållbart samhälle. 

0%
Transport
0%
Logistik
0%
Future of farming

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart